Sign In
Mobirise Website Builder
Progresif sertai Pameran Sambutan HBK Ke-18

Siaran Akhbar dan Foto : Progresif Sendirian Berhad

Pro_01.JPG

BERAKAS, Selasa, 1 Ogos. - Progresif Sendirian Berhad telah menyertai pameran Sambutan Hari Belia Kebangsaan (HBK) Ke-18 Tahun 2023 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.


Dengan bertemakan 'Belia Siaga Masa Depan', acara tersebut telah menandakan satu peristiwa penting di mana Progresif telah menyembahkan plak kenang-kenangan ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.


Ini merupakan komitmen tidak berbelah bahagi bagi syarikat berkenaan untuk memacu kemajuan negara sebagai sebuah negara digital. Gerak isyarat simbolik ini menggariskan dedikasi Progresif kepada Negara Brunei Darussalam (NBD) dan diperkasakan secara digital.


Sambutan itu memberi penekanan yang ketara kepada aspirasi belia dan kesediaan mereka untuk masa depan, memberikan peluang yang sempurna untuk Progresif berkongsi usaha perintisnya dalam inovasi digital, pemerkasaan belia, dan sumbangan kepada ekonomi kreatif NBD.


“Progresif berbesar hati untuk berdiri bersama belia negara dan menyumbang kepada kemajuan negara. Komitmen kami terhadap inovasi, memperkasakan belia dan memupuk ekonomi kreatif yang berkembang maju sejajar dengan visi Belia Siaga Masa Depan," ujar Ketua Pegawai Eksekutif Progresif, Dayang Hajah Nurul Haniah binti Haji Jaafar.


“Kami menjunjung kasih ke hadapan majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas sokongan yang tidak berbelah bagi baginda, dan kami berikrar untuk terus memacu kemajuan Brunei sebagai sebuah negara yang diperkasakan secara digital," tambahnya.


Progresif secara konsisten menunjukkan dedikasinya terhadap inovasi digital sepanjang tahun. Daripada kempen Augmented Reality (AR) Scavenger Hunt dan Sambutan Hari Raya serta pelancaran 5G di seluruh negara baru-baru ini, Progresif kekal teguh dalam menyediakan teknologi inovatif dan pelan sambungan mampu milik, melengkapkan belia untuk masa depan digital.


Sejajar dengan intipati Progresif, syarikat itu terus memupuk keusahawanan dalam kalangan belia dan masyarakat tempatan dengan inisiatif 'groundbreaking' iaitu 'RECHARGE.' Dibenamkan dalam aplikasi Progresif CARE+, sistem Top Up elektronik ini menawarkan platform untuk belia tempatan menjadi usahawan.


Progresif menggalakkan kebebasan kewangan dengan membolehkan minda muda menjual kad tambah nilai kepada pengguna Prabayar Progresif yang lain bagi memupuk budaya keusahawanan.


Melalui kempen Refer a Friend, Progresif sebagai sebahagian daripada ganjarannya untuk pelanggan setia kerana memperkenalkan rakan dan keluarga mereka kepada perkhidmatan inovatif Progresif.


Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan rangkaian individu yang diperkasa, memperkukuh komitmen Progresif kepada belia dan masyarakat.


Komitmen Progresif terhadap ekonomi kreatif terbukti melalui kemajuan berterusannya dalam menaik taraf produk inovatif, seperti Progresif Media dan Progresif CARE+. Inisiatif ini bukan sahaja memperkasakan bakat tempatan tetapi juga menyumbang secara signifikan kepada landskap budaya negara.


Progresif Media berfungsi sebagai platform yang berkembang maju untuk pencipta kandungan tempatan, menguatkan visi dan ekspresi kreatif mereka.


Sebagai sebahagian daripada Sambutan HBK Ke-18 ini, Progresif Media menganjurkan Sembang Fireside bertajuk, 'Centrestage'. Sesi ini menyediakan platform awam tidak formal di mana 'creators' tempatan jemputan akan berkongsi karya, cerita dan pengalaman mereka dari perjalanan kreatif mereka.


Melalui cerita pendek dan pengalaman peribadi, para 'creators' akan meninggalkan kata-kata nasihat untuk di ambil dari kisah masing-masing untuk dijadikan jalan menuju masa depan. Objektifnya adalah untuk mendedahkan pembikin filem tempatan daripada pelbagai latar belakang dan memberi penonton gambaran tentang perjalanan dan gaya kreatif yang berbeza pencipta tempatan kita.


Untuk mendapatkan butiran lanjut dan maklumat tentang acara, permainan, ganjaran serta produk dan perkhidmatan bolehlah melayari laman sesawang Progresif melalui Instagram, Facebook atau laman 'web'.


Attachments