Sign In
Mobirise Website Builder

AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI

SAMBUTAN HARI BELIA KEBANGSAAN KE-17, TAHUN 2022

SHBK-2022-AJKT-final-website.jpg

Pengerusi Bersama
Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh
Menteri Pendidikan
 

Timbalan Pengerusi
Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Matsatejo bin Sokiaw
Timbalan Menteri, 
Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri
 

Setiausaha Bersama
Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
Setiausaha Tetap (Kebeliaan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Setiausaha Bersama (Majlis Utama Sambutan)
Yang Mulia Pengiran Mohd Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Setiausaha Tetap (Kesukanan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Setiausaha Bersama (Anugerah Hari Belia Kebangsaan)
Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
Setiausaha Tetap (Kebudayaan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Setiausaha Bersama (Konvensyen Hari Belia)
Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari
Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Timbalan Setiausaha (Pameran Hari Belia)
Yang Mulia Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

  
Penolong Setiausaha Bersama
Yang Mulia Awang Haji Mohamad Rosfazilah bin Haji Yusly
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, 
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Ahli-Ahli
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Setiausaha Tetap, 
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 
Yang Mulia Dr Haji Azman bin Ahmad
Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), 
Kementerian Pendidikan
 
Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Setiausaha Tetap, 
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan
 
Yang Mulia Awang Haji Azhar bin Haji Yahya
Setiausaha Tetap, 
Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof
Setiausaha Tetap, 
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi
 
Yang Mulia Pengiran Raffizanna bin Pengiran Hj Razali
Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap (Perkhidmatan Awam, Kesejahteraan, Antarabangsa dan Media), 
Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Awang Haji Mohd. Salleh bin Haji Abd. Karim
Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya, 
Jabatan Kerja Raya, 
Kementerian Pembangunan
 
Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Di-Pertua Majlis Wanita Brunei Darussalam
 
Penyelaras Bersama Jemputan, Protokol dan Penyambut Tetamu
Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, 
Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Pengiran Siti Rahmah binti Pengiran Haji Md Salleh
Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Hanafi bin Haji Salleh
Timbalan Pengetua Pusat Sejarah, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Majlis Utama Sambutan (Floor Manager)
 Yang Mulia Mejar (B) Haji Mohammad bin Dollah
Pemangku Pengarah Program Khidmat Bakti Negara, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Haswandi bin Haji Osman
Pemangku Penolong Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Konvensyen Belia
Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Pameran
Yang Mulia Dayang Nor Masitirena binti Haji Suhaimi
Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Haji Abdul Hamid
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
 Yang Mulia Awang Mohd Faisal bin Haji Mat Salleh
Pemangku Timbalan Pengetua, 
Pusat Sejarah Brunei
 
Penyelaras Persembahan dan Ikrar
Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit
Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Video, Publisiti dan Promosi
Yang Mulia Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim
Pemangku Pengarah Radio Televisyen Brunei, 
Jabatan Radio Televisyen Brunei, 
Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Dayang Siti Bismi Nuruliman binti Awang Emzah
Pemangku Pengarah Penerangan, 
Jabatan Penerangan, 
Jabatan Perdana Menteri
 
Penyelaras Logistik (Informasi dan Teknologi)
Yang Mulia Dayang Umi Faizura binti Haji Ismail
Penganalisa Sistem Kanan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Teknikal dan P.A Sistem
Yang Mulia Awang Haji Mohamad Mariswanddy bin Haji Omar
Ketua Pegawai Belia dan Sukan (Prasarana), 
Jabatan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Kelengkapan dan Perhiasan
Yang Mulia Awang Yong Chee Hing
Jurutera Kanan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Muhammad Amir Sharifuddin bin Haji Ali
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik, 
Jabatan Perkhidmatan Elektrik, 
Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit
Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, 
Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, 
Kementerian Pembangunan
 
Penyelaras Bersama Perubatan, Paramedik dan Pengawalan COVID-19
Yang Mulia Pengiran Dr. Haji Md Khalifah bin Pengiran Haji Ismail
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, 
Kementerian Kesihatan
 
Yang Mulia Awang Dr. Essam Mohd Mohamed Shadan
Pusat Penyelidikan Perubatan Sukan, 
Jabatan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Percetakan
Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Keselamatan dan Lalulintas
Yang Mulia Senior Superintendent Awang Metussin bin Haji Jumat
Pemangku Pengarah Gerakan, 
Pasukan Polis Diraja Brunei
 
Yang Mulia Senior Superintendent Haji Hamri Aslan bin Haji Abu Hanafiah
Pemangku Pengarah Siasatan dan Kawalan Lalulintas, 
Pasukan Polis Diraja Brunei
 
Yang Mulia Awang Lim Hock Guan
Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat, 
Jabatan Bomba dan Penyelamat
 
Penyelaras Bersama Kenderaan
Yang Mulia Pengiran Mohammad Jeffrynul Hafli bin Pengiran Haji Ali
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Perkhidmatan Perkhidmatan, 
Kementerian Pendidikan
 
Yang Mulia Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Acara Keugamaan
Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, 
Jabatan Hal Ehwal Masjid, 
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 
Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah Binti Haji Abd Hamid
Pengarah Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Penyelaras Bersama Festival Belia
Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Mohd Salleh
Penolong Pengarah,
Pusat Pembangunan Belia, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Haswandi bin Haji Osman
Pemangku Penolong Pengarah, 
Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari
Yang Di-Pertua Majlis Belia Brunei
 
Ketua Urus Setia Bersama
Yang Mulia Dayang Hajah Noor Maslina binti Haji Sulaiman
Pemangku Timbalan Pengarah,
 Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Haswandi bin Haji Osman
Pemangku Penolong Pengarah, 
Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan