Sign In
Mobirise Website Builder

​​​​​​​​​AHLI JAWATANKUASA TERTINGGI

SAMBUTAN HARI BELIA KEBANGSAAN KE-18, TAHUN 2023

hbk2023 gambar ajk tertinggi copy.png


Pengerusi Bersama

Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Mohamad
Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan

Timbalan Pengerusi

Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos​
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Jabatan Perdana Menteri​

Setiausaha ​

Yang Mulia 
Setiausaha Tetap (Kebeliaan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Majlis Utama Sambutan​​

Yang Mulia Pengiran Mohd Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Setiausaha Tetap (Kesukanan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Pengerusi Jawatankuasa Kerja Anugerah Hari Belia Kebangsaan​​

Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan
Setiausaha Tetap (Kebudayaan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Pengerusi Jawatankuasa Kerja ​​​Konvensyen Hari Belia
Yang Mulia Dayang Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari
Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Timbalan Setiausaha ATAU Pengerusi Jawatankuasa Kerja Pameran Hari Be​​lia

Yang Mulia Dr Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Penolong Setiausaha Bersama

Yang Mulia Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim​
Pengarah Belia dan Sukan, 
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Ahli-Ahl​​​​i

Yang Berhormat Pengiran Haji Isa bin Pengiran Haji Aliuddin
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yee
Ahli Majlis Mesyuarat Negara

Yang Mulia Pengiran Hajah Nirmala binti Pengiran Haji Mohammad
Setiausaha Tetap (Wawasan, Kewangan dan Kabinet)
Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dr Hajah May Fa’ezah binti Haji Ahmad Ariffin
Setiausaha Tetap (Ekonomi, Perdagangan dan Industri)
Kementerian Kewangan dan Ekonomi

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Setiausaha Tetap, 
Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia Awang Salminan bin Haji Burut
Setiausaha Tetap (Keselamatan dan Kesejahteraan)
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Dr. Dayang Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras)
Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Haji Maswadi bin Haji Mohsin
Setiausaha Tetap
Kementerian Kesihatan

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Nazri bin Haji Mohammad Yusof
Setiausaha Tetap
Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi

Yang Mulia Dayang Hajah Tutiaty binti Haji Abdul Wahab
Setiausaha Tetap
Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan

Yang Mulia Pengiran Haji Jamra Weira bin Pengiran Haji Petra
Pemangku Setiausaha Tetap
Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri​​

Yang Mulia Dr. Hajah Siti Haziah binti Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Ketua Sekretariat Tetap
Manpower Planning Employment and Council

Yang Mulia Awang Haji Shah Ruddin Khairul bin Haji Anuar
Pemangku Ketua Pengarah Kerja Raya
Jabatan Kerja Raya
Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Di-Pertua Majlis Wanita Brunei Darussalam

Penyelaras Bersama Jem​putan, Protokol dan Penyambut Tetamu

Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, 
Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong
Pengetua Pusat Sejarah
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Fauziah binti Haji Salleh
Pemangku Pengarah Pembangunan Masyarakat
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersama Majlis Utama Sambu​tan (Floor Manager)

Yang Mulia Mejar (B) Haji Mohammad bin Dollah
Pemangku Pengarah Program Khidmat Bakti Negara, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Haswandi bin Haji Osman
Pemangku Penolong Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Festiva​l Hari Belia​​

Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersama Pameran Hari Belia​​

Yang Mulia 
Pemangku Pengarah Muzium-Muzium, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Haji Abdul Hamid
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Sosial, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
 Yang Mulia Awang Mohd Faisal bin Haji Mat Salleh
Pemangku Timbalan Pengetua, 
Pusat Sejarah Brunei
 

Penyelaras Persembahan dan Ikra​​​r

Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit
Pemangku Pengarah Kebudayaan dan Kesenian, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersama V​​ideo, Publisiti dan Promosi

Yang Mulia Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim
Pemangku Pengarah Radio Televisyen Brunei, 
Jabatan Radio Televisyen Brunei, 
Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Dayang Siti Bismi Nuruliman binti Awang Emzah
Pemangku Pengarah Penerangan, 
Jabatan Penerangan, 
Jabatan Perdana Menteri
 

Penyelaras Logistik (Inform​​asi dan Teknologi)

Yang Mulia Dayang Umi Faizura binti Haji Ismail
Penganalisa Sistem Kanan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Teknikal dan P.A ​​​Sistem

Yang Mulia Awang Haji Mohamad Mariswanddy bin Haji Omar
Ketua Pegawai Belia dan Sukan (Prasarana), 
Jabatan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersama Kelengkapan d​an Perhiasan

Yang Mulia Awang Yong Chee Hing
Jurutera Kanan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Awang Ahmad Ridza bin Dato Seri Setia Haji Abdul Rahman​
Pemangku Pengarah Perkhidmatan Elektrik, 
Jabatan Perkhidmatan Elektrik, 
Jabatan Perdana Menteri
 
Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit
Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, 
Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, 
Kementerian Pembangunan
 

Penyelaras Bersama Perubatan, Paramedik dan Pengawa​​lan COVID-19

Yang Mulia Pengiran Dr. Haji Md Khalifah bin Pengiran Haji Ismail
Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan, 
Kementerian Kesihatan
 
Yang Mulia Awang Dr. Essam Mohd Mohamed Shadan
Pusat Penyelidikan Perubatan Sukan, 
Jabatan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras P​​ercetakan

Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersama K​eselamatan dan Lalulintas

Yang Mulia ACP Awang Metussin bin Haji Jumat
Pemangku Pengarah Gerakan, 
Pasukan Polis Diraja Brunei
 
Yang Mulia Senior Superintendent Haji Hamri Aslan bin Haji Abu Hanafiah
Pemangku Pengarah Siasatan dan Kawalan Lalulintas, 
Pasukan Polis Diraja Brunei
 
Yang Mulia Awang Azmi bin Haji Hafneh
Pemangku Pengarah Bomba dan Penyelamat, 
Jabatan Bomba dan Penyelamat
 

Penyelaras Bersama Ke​​nderaan

Yang Mulia Pengiran Mohammad Jeffrynul Hafli bin Pengiran Haji Ali
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Perkhidmatan Perkhidmatan, 
Kementerian Pendidikan
 
Yang Mulia Awang Amirul Syukri bin Haji Hafneh
Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersam​​a Acara Keugamaan

Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid, 
Jabatan Hal Ehwal Masjid, 
Kementerian Hal Ehwal Ugama
 
Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah Binti Haji Abd Hamid
Pengarah Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 

Penyelaras Bersama Festival Be​​​lia

Yang Mulia 
Penolong Pengarah,
Pusat Pembangunan Belia, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia 
​​Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat I
Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia Dayang Khairunnisa binti Haji Ash’ari
Yang Di-Pertua Majlis Belia Brunei​
 

Ketua Urus Se​tia Bersama

Yang Mulia Awang Haji Mohamad Rosfazilah bin Haji Yusly​
Timbalan Pengarah,
Jabatan Belia dan Sukan
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
 
Yang Mulia 
Pemangku Penolong Pengarah, 
Bahagian Pembangunan Belia dan Sukan, 
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan​
​​