Sign In
Mobirise Website Builder

Penerima Anugerah


​Tahun 2019

KEBAWAH DYMM dan paduka-paduka anakanda dan adinda berkenan bergambar ramai bersama penerima Anugerah Belia Kebangsaan 2019
sempena Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-14, bagi tahun 2019


Belia Cemerlang

Dyg Hajah Noor Monasalieana
@ Suzie Hj Mohd Salleh

Ahli Persatuan
Usahawan Muda Brunei (YEAB)

Belia Berkhidmat

Dyg Dr. Hjh Ummi Fa'izah
Hj Abd Rahman
Pengasas dan Mentor Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurong

Pemimpin Muda Belia

Pg Salimatul Sa'ada Pg Mohd Saleh
Yang Di-Pertua Persatuan
Society For Community
Outreach & Training (SCOT)

Projek Cemerlang Untuk Belia

Projek DART - Dart Logistics Sdn Bhd
​ ​ ​ ​Tahun 2018

KEBAWAH DYMM dan paduka-paduka anakanda dan adinda berkenan bergambar ramai bersama penerima Anugerah Belia Kebangsaan 2018
sempena Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-13, bagi tahun 2018

Belia Cemerlang

Awg Haji Syed Mohammad Yassin
Haji Syed Anayatullah Shah
CEO Battle-pro MMS
NYDP Persatuan ILHAM

Belia Berkhidmat

Nurul Hadina Haji Alias
Volunteer

Pemimpin Muda Belia

Ak Abd Azim Pg Yusof
KKBT (Teachmeguru)

Projek Cemerlan
g Untuk Belia
Tahun 2017

​ ​ ​ KEBAWAH DYMM dan paduka-paduka anakanda dan adinda berkenan bergambar ramai bersama penerima Anugerah Belia Kebangsaan 2017
sempena Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-12, bagi tahun 2017

Belia Cemerlang

Dyg Nurliayana Fatin Arifin
President YEAB

Belia Berkhidmat
Haji Muhd Iqbal Fakri Haji Damit
YDP Persatuan ILHAM
Founder of Hand4handbn

Pemimpin Muda Belia

Awg Mohd Aidil Firdaus Awg Haji Jukin
YDP Majlis Belia Brunei

Projek Cemerlang Untuk Belia
Al-Huffaz Management Services
www.alhuffaz.com
(Platform Pembelajaran Al-Quran)
Tahun 2016

KEBAWAH DYMM dan paduka-paduka anakanda dan adinda berkenan bergambar ramai bersama penerima Anugerah Belia Kebangsaan 2016 
sempena Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan Ke-11, bagi tahun 2016

Belia Cemerlang
Dyg Siti Huzzaimah Yadey Haji Rosli
Qariah
Belia Berkhidmat
Dyg Nurizzatul Izzah Haji Abd Rahman
Pengerusi Majlis Belia Brunei

Pemimpin Muda Belia

Awg Mohd Anuar Awg Haji Mohammad
Pengerusi Persatuan Pendampingan &
Latihan Kemahiran
 Society For Community Outreach & Training (SCOT)

Projek Cemerlang Untuk Belia
Society For Community Outreach
& Training (SCOT)
Tahun 2015
Belia Cemerlang
Awg Goh Kiat Chun @ Wu Chun
Artist & Entreprenueur
Belia Berkhidmat
Dyg Nurliayana Fatin Arifin
President YEAB
Belia Berjasa
Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang
Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd. Yusof
YDP Majlis Wanita NBD
Persatuan Belia
Persatuan Pendampingan & Latihan Kemahiran
Society For Community Outreach
 & Training (SCOT)


Tahun 2014
Belia Cemerlang
Dyg Lee Ying Shi
Atlit Wushu
Belia Berkhidmat
Awg Mohd Anuar Awg Haji Mohammad
Pengerusi Persatuan Pendampingan
& Latihan Kemahiran
Society For Community Outreach
& Training (SCOT)


Belia Berjasa
Awg Mohammed Zefri Ariff
Mohammed Zain Ariff
Ketua Kumpulan Putra Seni
Persatuan Belia
Kumpulan Putra Seni
Tahun 2013
Belia Cemerlang
Awg Muhamad Hashim Haji Abdullah
Belia Berkhidmat
Yang Berhormat Dyg Khairunnisa Ash'ari
Co-Founder/Community Engagement Director Green Brunei
Belia Berjasa
Awg Haji Badar Haji Ali
Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam


Persatuan Belia
Majlis AIDS NBD
Tahun 2012
Belia Cemerlang
Pengiran Md. Adibul Amin
Pengiran Haji Marjuki
Qari


Belia Berjasa
Dato Paduka Awg Haji Sumadi Sukaimi
Persatuan Belia
Kelab Ikatan Belia Mukim Bokok
Tahun 2011
Belia Cemerlang
Dyg Nurfaezah Haji Emran
Qariah


Belia Berjasa
Prof. Madya Dr. Haji Hashim
Haji Abd. Hamid
Persatuan Belia
Persatuan Belia Belait (PEMBELA)
Tahun 2010
Belia Cemerlang
Dyg Najibah Eradah Abdullah
Polar Girl
Belia Berkhidmat
Yang Berhormat Awg Iswandy Ahmad
Ahli Majlis Mesyuarat
YDP Majlis AIDS NBD


Belia Berjasa
Awg Haji Yahya Bendahari Haji Ghafar
YDP Persatuan PERTAMA
Persatuan Belia
Persatuan Pemuda/Pemudi Kampong Penanjong (PERDA)
Tahun 2008
Belia Cemerlang
Awg Muhd Fahmie Haji A. Matussin
/Awg Haji Metussin
Qari


Pengusaha Belia
Awg Khairulazman Haji Tamin
Pengusaha Syarikat Marimin
ICT Belia
Awg Nur Alizulrainee Ali Yusop/ Ali Yusuf
Tahun 2007
Belia Berkhidmat
Awg Ahanapi Haji Mahadi
NYDP MBB (Tutong)
YDP Persatuan PESAKA
Belia Berkhidmat
Dayang Hajah Hafsah binti Haji Abdul Halim
Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri NBD
Belia Berjasa
Allahyarham Dato Paduka Haji Yaakub
Haji Ahmad
Belia Berjasa
Allahyarham Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Setia Raja Dato Seri Paduka Haji Awg Mohd. Ali Haji Awg Mohd Daud
Belia Berjasa
Datin Hajah Masni  Haji
Mohd Ali
YDP Persatuan BASMIDA
Belia Berjasa
Datin Hajah Edah Haji Mohd Noor
Persatuan Belia
Persatuan Melayu Keriam
(PESAKA) Tutong
Persatuan Belia
Persatuan Basmi Dadah (BASMIDA)
Persatuan Belia
Persatuan Pertiwi
Persatuan Belia
Persatuan Tiga Buah Kampong Bersatu (TIBA)
Persatuan Belia
Persatuan Tanjong Maya Tutong
(PERTAMA)


Tahun 2006
Belia Berjasa
Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Setia Negara Pengiran (Dr.) Haji Mohd. Yusuf bin Pengiran Haji Abdul Rahim
Belia Berjasa
Allahyarham Yang Amat Mulia Pengiran Jaya Indera Pengiran Haji Mokthar Puteh bin Pengiran Haji Rajid
Belia Berjasa
Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz bin Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Awang Umar
Belia Berjasa
Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain bin Haji Serudin
Belia Berjasa
Allahyarham Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Lela Dato Paduka Haji Jaya bin Abdul Latif
Belia Berjasa
Allahyarham Yang Dimuliakan Lagi Dihormati Pehin Orang Kaya Digadong Seri Lela Dato Seri Paduka (Dr.) Haji Awang Hussain bin Pehin Orang Kaya Digadong Seri Riraja Laila Utama Haji Awang Mohd. Yusof
Belia Berjasa
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Badaruddin bin Pengiran Haji Ghani
Belia Berjasa
Allahyarham Yang Mulia Pengiran Haji Suhaimi bin Pengiran Wahid