Sign In
Mobirise Website Builder

   Ikrar Belia

Dengan Bersyukur

Ke Hadrat Allah Subahanahu Wa Ta'ala

Kami Belia

Negara Brunei Darussalam

Berikrar

Taat Kepada Allah

Setia Kepada Raja

Cinta Kepada Negara

Mendukung Kepimpinan

Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Paduka Seri Baginda Sultan

Dan Yang Di-Pertuan

Negara Brunei Darussalam

Mempertahankan Kedaulatan

Negara Brunei Darussalam

Sebagai Negara Melayu Islam Beraja

Mematuhi Perlembagaan Negara

Dan Undang-Undang

Berakhlak Mulia Dan TerpujiPEMBACA UTAMA


YANG MULIA

MUHAMMAD HANIS BIN HAJI OSMAN

Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Perusahaan Sosial Generasi Bekarih

        

         YANG MULIA MUHAMMAD HANIS BIN HAJI OSMAN

       Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Perusahaan Sosial Generasi Bekarih


 • Berkelulusan Bachelor of Business (Hons) in Technology Management di Universiti Teknologi Brunei tahun 2017
 • Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Perusahaan Sosial Generasi Bekarih
 • Ketua Belia dalam Program Rancangan Kapal Belia Asia Tenggara dan Jepun (SSEAYP) yang ke-44 bagi kontingen Negara Brunei Darussalam tahun 2017
 • Pengerusi acara University Cup pada tahun 2015 dan pernah mewakili negara dalam beberapa program seperti ASEAN Youth Camp 2015, di Chiang Rai, Thailand dan Program JENESYS 2.0: Economics 2016, di Jepun
 • Ketua EXCO Kepimpinan, Perkembangan dan Mentor di Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Brunei (MPPUTB) pada tahun 2015
 • Penuntut intek pertama Sekolah Sukan Negara Brunei Darussalam, pada tahun 2003 dan telah mewakili Negara Brunei Darussalam pada peringkat bawah 14 tahun, 15 tahun, 18 tahun dan Pesta Sukan Kebangsaan.
 • peserta pertama mewakili negara bagi acara World Scholar Athlete Games yang berlangsung di Providence State, Amerika Syarikat pada tahun 2006.
 • Generasi Bekarih merupakan sebuah perusahaan sosial yang terdiri daripada barisan belia yang bergiat aktif memberi sumbangan berupa program kem kepimpinan, kursus motivasi dan aktiviti berpasukan kepada belia serta memberi pemedulian kepada belia yang mempunyai masalah dari pelbagai latar belakang. 
 • Sebagai satu inisiatif untuk membantu masyarakat dan memberi pendedahan kepada belia tentang peranan dan tanggungjawab belia, potensi diri serta erti mensyukuri nikmat kehidupan yang ada. 
 • Setakat ini, Generasi Bekarih telah berjaya membantu lebih daripada 900 belia dan beliawanis dalam menangani masalah era globalisasi dan menekankan kepentingan belia dan beliawanis dalam ilmu kepimpinan dan motivasi untuk menjadi aset terpenting menuju Wawasan Negara 2035.

    

       YANG MULIA AWANG MUHAMMAD YUSOF BIN HAJI ABDUL MAJID

      Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II, Kementerian Hal Ehwal Ugama


 • Ahli Panel Temuduga permohonan mendapatkan Tauliah Kebenaran mengajar ugama dan berceramah ugama sehingga tahun 2022. 
 • Graduan Diploma Tertinggi dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal di Institut Teknologi Brunei (ITB), mengikuti Sarjana Muda dalam jurusan Psikologi dan Pengajian Islam di Universiti Islam Malaysia dan seterusnya di peringkat Sarjana dalam bidang Organisational Psychology & Business di Aston Universiti, Birmingham, United Kingdom. 
 • Seringkali dijemput oleh persatuan-persatuan pelajar, Institusi Pengajian Tinggi, agensi-agensi kerajaan serta swasta dan masjid-masjid untuk menyampaikan ceramah motivasi serta keugamaan.
 • Tamat mengikuti Program Top Brunei 100 Leaders tajaan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al Muhtadee Billah  ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah. 
 • Antara 15 pemimpin belia Brunei bagi mengikuti Singapore-Brunei Young Leadership Exchange Program (SBYLEP) di Singapura. 
 • Mentor kepada Belia Da’ie dari tahun 2017 hingga 2018.

PENGIRING 1


YANG MULIA

AWANG MUHAMMAD YUSOF

BIN HAJI ABDUL MAJID

Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat II,

Kementerian Hal Ehwal Ugama

​ ​


PENGIRING 2

YANG MULIA

DAYANG NURUL HADINA

BINTI HAJI ALIAS

Pegawai Pendidikan

di Pusat Tingkatan Enam Tutong      

         YANG MULIA DAYANG NURUL HADINA BINTI HAJI ALIAS

        Pegawai Pendidikan di Pusat Tingkatan Enam Tutong


 • Menamatkan pengajian Sarjana Muda dalam bidang Sosiologi pada tahun 2012 dari University of Warwick, United Kingdom.

 • Komited dalam menghulurkan pelbagai bentuk bantuan secara proaktif dan kreatif.

 • Melibatkan diri dalam khidmat masyarakat yang menyahut hasrat kerajaan bagi membentuk syaksiah para belia sebagai pencetus dan penggerak kemajuan negara melalu badan-badan bukan kerajaan seperti Global Shapers dan WeCare.

 • Sejak bulan Jun 2018, beliau melibatkan diri dalam kempen Matlamat Pembangunan Mapan (Sustainable Development Goals) sebagai ASEAN advocate yang berperanan untuk membuka minda masyarakat mengenai tindakan yang perlu diambil supaya negara akan menjadi lebih mapan.