Sign In
Mobirise Website Builder

HURAIAN TEMA
Belia Siaga Masa Depan


Belia adalah tonggak utama negara dalam menentukan hala tuju dan kemajuan negara pada masa depan. Betapa pentingnya belia pada sesebuah negara adalah terletak pada peranan belia itu sendiri sebagai pemacu kepada kemajuan pembangunan negara pada masa depan. Mempersiapkan diri belia dengan ‘acuan’ yang berkualiti adalah penting untuk melahirkan belia yang cemerlang. Bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, sahsiah dan kerohanian; tetapi juga belia yang berkemahiran, inovatif dan kreatif supaya sejajar dengan kepesatan kemajuan dunia dalam pelbagai bidang.

Kesiagaan belia dalam memberikan khidmat dan bakti mereka kepada negara adalah terbukti bila mana negara berdepan dalam situasi mencabar menangani penularan wabak COVID19 beberapa tahun kebelakangan ini. Dalam mewujudkan ekosistem pembangunan belia yang dinamik, mapan dan inklusif, kesiagaan belia dalam pembentukan dasar dan membuat keputusan kearah mencapai kecemerlangan yang tinggi iaitu Berakhlak Mulia, Bertaraf Dunia, Agen Siga Perubahan Masa Hadapan dan Pembangunan Negara Secara Inklusif serta mengukuhkan nilai-nilai teras kebruneian turut diperakui melalui Dasar Belia Negara dan Strategi 2035.

Strategi untuk mempersiapkan belia siaga masa depan merupakan tanggungjawab bersepadu antara pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan awam (NGO) sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Mempertajam, meneroka serta menyerlahkan kemahiran dan potensi modal insan belia siaga masa depan menjadi strategi negara yang harus dilaksanakan bersungguh-sungguh bagi melahirkan belia yang Cemerlang.
 
Tema pada tahun ini juga bertepatan dengan Deklarasi ASEAN 2022 sebagai Year of ASEAN Youth. Peranan belia adalah penting bagi menyumbang kepada pembangunan sumber tenaga manusia dan komuniti disamping memastikan penglibatan aktif golongan ini dalam memastikan keamanan serta mengukuhkan persafahaman bagi mendokong aspirasi one ASEAN Identity. Para belia juga perlu meningkatkan penguasaan Kemahiran Abad Ke 21 serta kemahiran digital.

TEMA-TEMA

Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan 2011 - 2022

​2019-2022

2018
2017

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
​Belia Siaga Masa Depan

Belia Pemacu Brunei
Maju Belia Berdaya Usaha dan Berinovasi 
Menjayakan Wawasan Negara
Belia Berwawasan Pemangkin Transformasi
Belia Berwawasan Menjana Ekonomi
Bersatu Menghadapi Cabaran Abad Ke-21
Belia Menuju Wawasan
Belia Syumul Harapan Negara
Belia Berkreatif dan Berinovasi
Keusahawanan Pemangkin Belia Berdikari