Sign In
Mobirise Website Builder

HURAIAN TEMA
Belia Siaga Masa Depan

Belia menjadi tonggak utama negara dalam menentukan hala tuju dan kemajuan negara pada masa depan. Betapa pentingnya belia pada sesebuah negara adalah terletak pada Peranan belia begitu penting sebagai pemacu kemajuan pembangunan negara pada masa depan. Kemampuan belia menuju masa depan amat berkait rapat dengan mempersiapkan belia dengan “acuan” yang berkualiti dan mampu mendepani pelbagai cabaran yang sukar diramalkan dengan cara yang bijak dan berwibawa. Belia masa depan itu ialah belia yang holistik, bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan, sahsiah dan kerohanian; tetapi juga belia yang berkemahiran, inovatif dan kreatif sejajar dengan kepesatan kemajuan pelbagai bidang.

Belia Siaga Masa Depan ialah belia bertaraf dunia sebagai agen perubahan yang siap siaga untuk masa depan bagi pembangunan negara yang berakarumbikan keinklusifan. Dalam mewujudkan ekosistem pembangunan belia yang dinamik, mapan dan inklusif kepada individu adalah dengan melibatkan diri dalam pembentukan dasar membuat keputusan, mencapai kecemerlangan yang tinggi dalam ilmu pengetahuan dan kemahiran serta mengukuhkan nilai-nilai teras kebruneian yang positif.

Strategi untuk mempersiapkan belia siaga masa depan merupakan tanggungjawab secara bersepadu antara pihak kerajaan, swasta dan pertubuhan awam atau Non-Govermental Organisation (NGO) sebagai agenda utama dalam pembangunan negara. Mempertajam, meneroka serta menyerlahkan kemahiran dan potensi modal insan belia siaga masa depan menjadi strategi negara yang harus dilaksanakan bagi melahirkan aset negara yang bertanggungjawab. Adalah penting untuk agensi berkepentingan memperkasa dan mempersiaga belia, membangun kapasiti dan melibat sama belia.TEMA-TEMA Sambutan Hari Belia Kebangsaan
Tahun
Tarikh Sambutan
​Tema
​2010Isnin, 21 Syaaban 1431 / 2 Ogos 2010 
​Keusahawanan Pemangkin Belia Berdikari
​2011Isnin, 27 Syawal 1432 / 26 September 2011
​Belia Berkreatif dan Berinovasi
​2012Sabtu, 20 Zulkaedah 1433 / 6 Oktober 2012
​Belia Syumul Harapan Negara
​2013Rabu, 16 Muharram 1435 / 20 November 2013
​Belia Menuju Wawasan
​2014Rabu, 8 Zulkaedah 1435 / 3 September 2014
​Bersatu Menghadapi Cabaran Abad Ke-21
​2015​Selasa, 17 Zulkaedah 1436 / 1 September 2015
​Belia Berwawasan Menjana Ekonomi
​2016Khamis, ​03 Safar 1438 / 3 November 2016
​Belia Berwawasan Pemangkin Transformasi
​2017Selasa, ​8 Zulkaedah 1438 / 1 Ogos 2017 
​Belia Berdaya Usaha danBerinovasi Menjayakan Wawasan Negara
​2018Rabu, ​19 Zulkaedah 1439 / 1 Ogos 2018
​Belia Pemacu Brunei Maju
2019​​Sabtu, 2 Zulhijjah 1440 / 3 Ogos 2019
​Belia Siaga Masa Depan