Sign In
Mobirise Website Builder


Huraian Tema
Belia Siaga Masa Depan

Masa depan menjanjikan para belia sebagai pewaris bangsa dan negara. Kelangsungan bangsa dan negara terletak kepada para belia. Harapan

 • Siaga bermaksud siap sedia.
 • Masa depan merupakan suatu jangkaan dan cabaran yang dihadapi negara pada masa akan datang yang memerlukan persiapan atau persediaan (kesiagaan) yang mapan bagi memantapkan proses pembangunan dan kemajuan negara.  
   
 • Lebih-lebih lagi bagi merealisasikan aspirasi negara, iaitu Wawasan Negara 2035 yang menjadikan Negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang mempunyai rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya, kehidupan yang berkualiti dan ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan.
   
 • Merealisasikan aspirasi tersebut, amat memerlukan pelaksanaan yang penuh komited dan bersungguh-sungguh untuk menyumbang kemajuan dan kecemerlangan negara. 
   
 • Belia menjadi tonggak utama negara dalam menentukan hala tuju dan kemajuan negara pada masa depan. 
   
 • Betapa pentingnya belia pada sesebuah negara adalah terletak pada peranan belia sebagai pemacu kemajuan pembangunan negara pada masa depan. 
   
 • Kemampuan belia menuju masa depan amat berkait rapat dengan mempersiapkan belia dengan 'acuan' yang berkualiti dan sebaik-baiknya agar belia mampu mendepani pelbagai cabaran yang sukar diramalkan dengan cara yang bijak dan berwibawa. 
   
 • Belia masa depan itu antaranya terangkum: 
 1. Belia yang kompetitif, iaitu bukan sahaja cemerlang dalam pendidikan malah memiliki potensi yang cemerlang dari segi sahsiah dan kerohanian.
   
 2. Belia yang berkemahiran, inovatif dan kreatif sejajar dengan kepesatan kemajuan pelbagai bidang. 
 • Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali Ke-12 pada 1 Ogos 2017: 

  "Seorang belia yang tumbuh normal dan sihat adalah belia yang baik. Ditambah lagi jika pengisiannya sempurna, dari sudut keperibadian, pendidikan dan kebolehan, maka belia yang seperti ini tidak syak lagi adalah belia yang berkualiti.  

  Belia berkualiti, disamping diukur dari sudut pengisiannya, dan juga ditentukan oleh sikapnya. Belia yang bersikap suka memajukan diri, itulah tanda belia yang berbakat besar, yang pada lazimnya sangat aktif dan kreatif.    

  Bukankah semua ini merujuk kepada kualiti? 

  Belia macam inilah yang kita mahukan. Kita mahu belia kita jangan pasif tetapi aktif. Kita tidak mahu para belia itu hanya tahu menghitung hari, tetapi yang kita mahukan ialah, belia yang ligat dan giat 'mengisi' waktu atau hari dengan aktiviti-aktiviti berkebajikan, bukan membiarkannya kosong atau berlalu begitu sahaja." 
 • Strategi untuk mempersiapkan belia masa depan merupakan tanggungjawab secara bersepadu antara kerajaan, agensi dan badan bukan kerajaan (NGO).  
 • Mempertajam, meneroka serta menyerlahkan kemahiran dan potensi modal insan belia masa depan menjadi strategi negara yang harus dilaksanakan bagi melahirkan aset negara yang bertanggungjawab.  
 • Belia perlu dibimbing dan dididik agar kelak menjadi generasi yang berguna dan bermanfaat kepada bangsa dan negara.

Tema-Tema Sambutan Hari Belia Kebangsaan
Tahun
Tarikh Sambutan
​Tema
​2010Isnin, 21 Syaaban 1431 / 2 Ogos 2010 
​Keusahawanan Pemangkin Belia Berdikari
​2011Isnin, 27 Syawal 1432 / 26 September 2011
​Belia Berkreatif dan Berinovasi
​2012Sabtu, 20 Zulkaedah 1433 / 6 Oktober 2012
​Belia Syumul Harapan Negara
​2013Rabu, 16 Muharram 1435 / 20 November 2013
​Belia Menuju Wawasan
​2014Rabu, 8 Zulkaedah 1435 / 3 September 2014
​Bersatu Menghadapi Cabaran Abad Ke-21
​2015​Selasa, 17 Zulkaedah 1436 / 1 September 2015
​Belia Berwawasan Menjana Ekonomi
​2016Khamis, ​03 Safar 1438 / 3 November 2016
​Belia Berwawasan Pemangkin Transformasi
​2017Selasa, ​8 Zulkaedah 1438/ 1 Ogos 2017 
​Belia Berdaya Usaha danBerinovasi Menjayakan Wawasan Negara
​2018Rabu, ​19 Zulkaedah 1439/ 1 Ogos 2018
​Belia Pemacu Brunei Maju