Sign In
Mobirise Website Builder

HURAIAN TEMA


Belia Siaga Masa Depan

ASPIRASI BELIA


3 Fokus Utama

Sumbangan Belia

Pameran ini akan mempamerkan sumbangan para belia melalui aktiviti berpersatuan / pergerakan yang menjurus kepada memperkukuhkan budaya perpaduan. Ini termasuk sumbangan para belia secara individu yang mendokong aspirasi negara ke arah membina sebuah negara yang dinamik, makmur dan inklusif.

  • Kesukarelawanan
  • Khidmat Bakti Belia


Kemahiran dan Ilmu

Untuk mempromosikan kejayaan belia Brunei melalui kemahiran yang sedia ada dan baru. Ini termasuk kemahiran dari aspek:

  • Perniagaan
  • Inovasi dan Teknologi
  • Industri Kreatif
  • Kajian dan ilmu pengetahuan
Juga dimuatkan agensi-agensi selaki peneraju dan enabler ke arah mempersiapkan golongan belia bagi cabaran dan keperluan masa depan.


Warisan dan Budaya

Memberigakan hasil karya para belia yang menjurus kepada memelihara dan memperkukuhkan warisan bangsa dan budaya ketamadunan bangsa Brunei.

  • Gaya Hidup
  • Cultural Industry
  • Teknologi dan Warisan
  • Budaya dan Kesenian

TEMA
Sempena Sambutan Hari Belia Kebangsaan 2011 - 2023

​2019-2023
2018
2017

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
​Belia Siaga Masa Depan
Belia Pemacu Brunei
Maju Belia Berdaya Usaha dan Berinovasi 
Menjayakan Wawasan Negara
Belia Berwawasan Pemangkin Transformasi
Belia Berwawasan Menjana Ekonomi
Bersatu Menghadapi Cabaran Abad Ke-21
Belia Menuju Wawasan
Belia Syumul Harapan Negara
Belia Berkreatif dan Berinovasi
Keusahawanan Pemangkin Belia Berdikari