Sign In
Mobirise Website Builder
Belia mampu realisasikan ‘Aspirasi Negara’

Sumber : Pelita Brunei

Oleh : Khartini Hamir / Foto : Mohamad Azmi Awang Damit, Haji Ariffin Mohd Noor / Morshidi, Mohammad Hatral Azmi Awang Abdul Hamid, Muhammad Asri Haji Awang Abas, Mohammad Hanif A. Halit

titah01.jpg

BERAKAS, Selasa, 1 Ogos. - 'Belia dan Negara Berpisah Tiada' ungkapan itu dilihat sangat relevan dengan Golongan Belia yang merupakan peneraju negara, selain golongan belia juga turut membuktikan bahawa mereka adalah ejen perubahan masa depan dan mampu untuk merealisasikan 'Apsirasi Negara' menjelang tahun 2035.

 

Oleh itu, Sambutan Hari Belia Kebangsaan (HBK) pada setiap 1 Ogos adalah merupakan pengiktirafan kepada sumbangan, pengorbanan, pencapaian dan kejayaan golongan belia dalam pembangunan negara.

 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah demikian pada Majlis Sambutan HBK Kali Ke-18 yang bertemakan 'Belia Siaga Masa Depan' yang berlangsung di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, pagi tadi.

 

Dalam titahnya, baginda juga melihat sumbangan golongan belia itu boleh merangkumi banyak bidang seperti bidang ekonomi, digital, inovasi sosial, agri-bisnes, industri kreatif, kesukarelawan dan kemasyarakatan, bahkan juga penggubalan dasar.

 

Golongan Belia juga tambah baginda, sudah dilihat mempelopori pelbagai bidang keusahawanan sama ada dari Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana.

 

“Beta difahamkan, lebih kurang 17 ribu belia adalah berdaftar di bawah Bahagian Pendaftaran Syarikat dan Nama Perniagaan (ROCBN). Perkembangan ini sangatlah memberangsangkan," titah baginda lagi.

 titah02.jpg

Dalam pada itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga bertitah agar para belia dikehendaki lebih berani untuk tampil ke hadapan dan keluar dari 'comfort zone' dengan mengorak langkah lebih jauh bagi menembusi dan menguasai pasaran serantau dan antarabangsa, yang banyak menawarkan peluang dan cabaran untuk memanfaatkan platform-platform yang telah disediakan oleh pihak kerajaan melalui beberapa perjanjian dan memorandum persefahaman dengan beberapa buah negara untuk memudahkan kerjasama dalam bidang-bidang perniagaan dan pelaburan.

 

Dari aspek kepimpinan, baginda menyambut baik penglibatan aktif belia dalam dialog dan penggubalan dasar di peringkat kebangsaan mahupun serantau.

 

Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah kerajaan akan terus menyediakan platform-platform yang berkesan seperti Kongres Belia dan Youth Town Hall serta penglibatan dalam forum dasar serantau sebagai ruang untuk menyuarakan idea bernas dan 'Aspirasi Belia'.

 

“Baru-baru ini, kita berbangga dengan kejayaan belia kita memenangi ASEAN Prize Award buat pertama kalinya. Di samping itu, atlet-atlet belia juga berjaya mengharumkan nama negara dengan meraih pingat dalam kejohanan sukan prestasi tinggi pada Kejohanan Asia Tenggara (SEA Games) Ke-32 dan ASEAN Para Games Ke-12, di Kemboja," titah baginda.

 

Walau bagaimanapun tegas Kebawah DYMM, adalah diingatkan dalam mengejar kejayaan, golongan belia hendaklah tetap mengekalkan ciri-ciri kebruneian 'Berakhlak Mulia', dengan mematuhi dan menghormati hukum-hukum ugama dan undang-undang.

 

“Kita tidak perlu merasa rendah diri atau terpinggir jika tidak menyertai satu-satu jenis sukan yang tidak dibenarkan oleh Ugama atau Undang-undang. Inilah prinsip Brunei," tegas baginda lagi.

 

Sebelum mengakhiri titah, bersempena dengan HBK ini, baginda turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua golongan belia di negara ini atas komitmen mereka untuk sama-sama membangun dan memajukan negara.


Attachments